Ana Barbarić / Uloga i vrijednost narodnih knjižnica

Objavljeno:
Ana Barbarić / Uloga i vrijednost narodnih knjižnica

Uloga i vrijednost narodnih knjižnica

Zadaće narodnih knjižnica oblikovane u drugoj polovici 20. stoljeća, mijenjaju se u društvu koje prolazi kroz ubrzanu digitalnu transformaciju. IFLA i UNESCO to prepoznaju te je u srpnju 2022. objavljena nova inačica IFLA-inog i UNESCO-ovog Manifesta za narodne knjižnice (The IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022). U izlaganju će se ukratko predstaviti novi tekst Manifesta s naglaskom na stabilne vrijednosti narodnih knjižnice te na istaknute novosti u djelovanju narodnih knjižnica u odnosu na tekst iz 1994. Zaključno će se dati osvrt na značaj Manifesta kao dokumenta važnog za zagovaranje za narodne knjižnice u lokalnim zajednicama.

Prof. dr. sc. Ana Barbarić je od 1998. zaposlena na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od 2010. obnaša dužnost predstojnice Katedre za bibliotekarstvo na navedenom Odsjeku.

Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama. Kao suradnica sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata, trenutačno surađuje na projektu „Hrvatski iseljenički tisak“.

Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su bibliografska organizacija, narodne knjižnice, inkluzivne knjižnične usluge te nakladnička djelatnost hrvatskih iseljenika.

Od 2002. do 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD). U HKD-u je bila glavna urednica više nizova publikacija kao i biltena Društva, HKD Novosti. Od 1998. do 2020. bila je članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a. Dobitnica je HKD-ove Nagrade „Eva Verona“.

Od 2005. do 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od 2009. do 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od 2012. do 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture RH. Od 2013. predsjednica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (savjetodavnog tijela Ministarstva kulture i medija) kao predstavnica Rektorskog zbora RH.

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj