Zaštićeni fond

Zaštićeni fond

U Zaštićenom fondu Narodne knjižnice “Petar Preradović” nalaze se sve stare i rijetke knjige te časopisi tiskani do 1945. godine. Sadržajno, radi se o bogatoj i danas već rijetkoj tiskanoj građi iz koje se može dijelom iščitati i povijest današnje narodne knjižnice čiji počeci sežu u 30-te godine 19. stoljeća. 

Tijekom povijesti se naziv knjižnice mijenjao, što možemo saznati iz žigova u knjigama ovog fonda. Žigovi u ovim knjigama dokumentiraju i postojanje drugih knjižnica u Bjelovaru. Primjerice Srpske čitaonice, Hrvatske pučke knjižnice „Preradović“, zatim Jugoslovenske čitaonice i knjižnice Petra Preradovića, Hrvatske radničke i namješteničke čitaonice, knjižnice Realne gimnazije itd., ali i prve vlasnike knjiga, poznate Bjelovarčane koji su vlasništvo potvrđivali osobnim žigom ili potpisom (npr. Vasilije Doić, Nikola Galkowski, Rudolf Tribuson, Rudolf Bićanić).  

Najviše je građe tiskane na hrvatskom i njemačkom jeziku, na latinici i ćirilici. Većina građe objavljena je krajem 19. i početkom 20. stoljeća, no najstarija knjiga datira iz 1786. godine. Tiskana je na njemačkom jeziku u Brnu, a autor je Johann Reinhold Forster i njegov sin Georg koji u knjizi opisuju svoje putovanje s moreplovcem Jamesom Cookom.   

Posebna vrijednost zbirke su prva izdanja djela hrvatskih književnika (Vjenceslav Novak, Ante Kovačić, Eugen Kumičić i drugi) i znanstvenika (npr. Oton Kučera, Vjekoslav Klaić, Mijo Kišpatić, Ivan Hoić) koji su stvarali krajem 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća. 

U zbirci se nalaze i brojna izdanja Matice hrvatske reprezentativna po svom uvezu i likovnoj opremi, potom Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1867 – 1945), uvezana godišta časopisa Vijenac, Savremenik, Napredak, Hrvatsko kolo, Prosvjeta i drugih.

Građa Zaštićenog fonda ne posuđuje se izvan knjižnice i  smještena je u Spremištu 2 u prizemlju.

Građa se može na zahtjev koristiti u prostoru Studijskog odjela.

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj