Moja putujuća knjižnica

Nositelj projekta: Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Ukupna vrijednost projekta: 1.869.940,00 kuna; 248.183,69 

Iznos koji sufinancira EU: 1.589.449,00 kuna; 210.956,14 

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2021. – rujan 2023.

Kontakt osobe za više informacija:

ravnateljica /voditeljica projekta : Vjeruška Štivić 

stručna suradnica/administratorica projekta :  Ines Bobinac  

Opis projekta

Projekt Moja putujuća knjižnica sastoji se od nabave novog vozila bibliobusne službe kojim će se provoditi tri aktivnosti za različite vrste korisnika. „Teta, pročitaj i moju!“ obuhvaća čitanje slikovnica na stajalištima bibliobusa onoj djeci kojoj nitko od odraslih ukućana nije pročitao posuđenu slikovnicu. Školska djeca sudjelovat će u aktivnosti za poticanje i osnaživanje govorništva „Otputujmo u priču“, gdje će osmišljavati priče naglas jer je primijećeno da današnje generacije teže komuniciraju naglas. U sklopu aktivnosti „Učimo zajedno od 3 do 103!“ organizirat će se radionice poticanja čitanja za djecu predškolske dobi, a u isto vrijeme održavat će se komunikacijske i informatičke radionice za starije osobe koje se teže snalaze u informacijsko-komunikacijskom okruženju. Navedeni programi provodit će se jednom mjesečno tijekom školske godine u područnim školama, dječjim vrtićima i igraonicama.

Novo vozilo će omogućiti veći broj dana provedenih na terenu te bismo tako mogli odgovoriti na upit za dolaskom u još dva nova dječja vrtića, u Velikom Trojstvu i Gudovcu, te igraonicu u općini Velika Pisanica. Poticanjem pismenosti od najranije dobi potiče se cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje u društveni život zajednice, a time i kulturni život građana što sve uzročno dovodi do prepoznavanja potencijala u traženju posla i poboljšanju gospodarske slike. Projekt Moja putujuća knjižnica osigurao bi nastavak ulaganja u ljudske potencijale te time i jačanje konkurentnosti gospodarstva u zajednici.

Novo vozilo opremit će se rampom za pristup te će se na taj način i slabije pokretljivim osobama omogućiti pristup knjigama i ostaloj knjižničnoj građi.

Ciljevi

Nakon provedenog projekta nastavit će se održavati ostvareni rezultati i proširivati područja pokrivenosti rada knjižnice s novim programima i to kroz:

  • Pružanje usluga novim dječjim vrtićima u Gudovcu i Velikom Trojstvu;
  • Povećanje broja aktivnih korisnika koji se cjeloživotno obrazuju te mijenjaju svoj status na tržištu rada i društvenoj ljestvici;
  • Povećanje broja posudbe knjiga za oko 20% u razdoblju provedbe i po završetku projekta – od 2023. godine;
  • Rast socijalne uključenosti marginaliziranih skupina korisnika – evidencija članova;
  • Bogatiji kulturni život u ruralnim sredinama – broj održanih radionica i organiziranih programa.

Rezultati

Programi koje pokrećemo kroz ovaj projekt:

  • „Teta, pročitaj i moju!“ i „Otputujmo u priču“ potiče se razvoj rane čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje.
  • „Učimo zajedno od 3 do 103!“ – Igraonicama i radionicama za djecu koja nisu obuhvaćena organizacijom predškolskog odgoja kroz igranje društvenih igara te lutkarskih igrokaza doprinijet će se socijalizaciji djece i
  • Organiziranjem informacijsko/informatičkih radionica za osobe starije od 54 godine olakšat će im se snalaženje u informatičkoj pismenosti.

Programi pripremljeni za potrebe projekta Moja putujuća knjižnica nastavit će se provoditi na cijelom terenu koji pokriva bibliobusna služba kako bi što više korisnika bilo obuhvaćeno programima za poticanje čitanja i razvoja rane, obiteljske i informacijske pismenosti. Projekt će provoditi kompetentni djelatnici Knjižnice koji su visoko motivirani učiniti dostupnim usluge i programe pokretne knjižnice. Partner u projektu je osnivač knjižnice koji garantira održivost projekta i u narednom razdoblju stalnom financijskom podrškom Knjižnici i Bibliobusnoj službi.

Najave

Novosti

Stigao nam je novi bibliobus

U sklopu projekta „Moja putujuća knjižnica“ Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar nabavila je novo vozilo za bibliobusnu službu. Kapacitet biblobusa je 2000 svezaka i suvremeno

Opširnije »
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Preskoči na sadržaj