Županijska matična služba

Županijska matična služba

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Bjelovarsko-bilogorske županije, sukladno Zakonu o knjižnicamaPravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničarskog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice.

      Županijska matična služba
      Tel.  043-243-624     Mob. 099 /52 91 32 18
      Trg Eugena Kvaternika 11 (prizemlje)

      Voditeljica: Neda Adamović

      E-mail:

     

Osnovne  zadaće Županijske matične službe su:

  • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
  • praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba
  • savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema načelima suvremene knjižnične teorije i prakse
  • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica
  • edukacija knjižničnih djelatnika
  • sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti i dr.
Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj