Županijska matična služba

Županijska matična služba

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Bjelovarsko-bilogorske županije, sukladno Zakonu o knjižnicamaPravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničarskog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice.


     Županijska matična služba
     Tel.  043-243-624
     Trg Eugena Kvaternika 11 (prizemlje)

     Voditelj: Ilija Pejić, knjižničarski savjetnik
     e-mail:

Osnovne  zadaće Županijske matične službe su:

  • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
  • praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba
  • savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema načelima suvremene knjižnične teorije i prakse
  • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica
  • edukacija knjižničnih djelatnika
  • sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti i dr.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
  Preskoči na sadržaj