Online izvori

Online izvori

Baze cjelovitih tekstova i bibliografske baze u slobodnom pristupu

OpenThesis

OpenThesis je repozitorij koji omogućava otvoren pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama. Pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehničke znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti, prirodnih znanosti i tehničkih znanosti.

GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar nudi jednostavan način pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija reprinata…

FLORA: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants

Flora je najstariji znanstveni botanički časopis s kontinuiranim slijedom objavljivanja od 1818. godine.

Časopis sadrži cjelovite izvorne radove i pregledne članke o strukturi biljaka(morfologija i anatomija), biologiji razvoja biljaka (ontogenija), fitogeografiji (uključujući filogeografiju), genetici biljne populacije, funkcionalnoj ekologiji biljaka (uključujući ekofiziologiju), ekologiji biljne populacije, biotskim interakcijama između biljaka i drugih organizama, ekologiji biljnih zajednica i dr.

Sadržaj časopisa je dostupan do ožujka 2020. godine.

ERIC – Educational Resource Information Center

ERIC je bibliografska baza koja omogućuje pristup literaturi i izvorima vezanim za područje odgoja i obrazovanja. Sadrži podatke i radove iz znanstvenih i stručnih časopisa, zbornika i knjiga, izvještaje i dr.

DOAR – Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR je direktorij koji pruža otvoreni pristup repozitorijima (sveučilišta, instituta i dr.) koji  sadrže različite vrste akademskih radova : članke, doktorske disertacije, izvještaje s područja biomedicine i zdravstva, biotehničke znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti, prirodnih znanosti i tehničkih znanosti.

DOAJ – Directory of Open Access Journals

DOAJ je direktorij koji indeksira i pruža otvoren pristup provjerenim, kvalitetnim recenziranim časopisima. Pokriva područja: biomedicine i zdravstva, biotehničke znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti, prirodnih znanosti i tehničkih znanosti.

DART – Europe E-theses Portal

DART – Europe je portal koji ujedinjuje zbirke doktorskih disertacija više europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja. Repozitorij pokriva područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti, prirodnih znanosti i tehničkih znanosti.

CiteSeerX

CiteSeerˣ je bibliografska baza podataka – digitalna knjižnica i pretraživač znanstvene literature usmjeren prije svega na računalne i informacijske znanosti. Baza pruža na raspolaganje sadržaje poput algoritama, podataka, metapodataka, servisa, tehnika i softwarea koji mogu poslužiti za promoviranje drugih digitalnih knjižnica.

ChemIDplus

Baza podataka ChemIDplus nudi pristup strukturi i nomenklaturi za identifikaciju kemijskih spojeva navedenih u NLM (National Library of Medicine) bazama podataka. Baza sadrži preko 400.000 zapisa, od čega ih preko 300.000 uključuje kemijske strukture.

arXiv

arXiv je repozitorij koji nudi otvoreni pristup za više od milijun znanstvenih članaka iz područja prirodnih i tehničkih znanosti – matematike, fizike, astronomije, računalstva, kvantitativne biologije i statistike. Repozitorij uključuje i cjelovite tekstove.

AGRICOLA

Bibliografska baza AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) indeksira časopise iz područja agronomije, veterine, poljoprivrede i poljoprivredne ekonomije, botanike, entomologije, šumarstva, ribarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Osim bibliografskih zapisa članaka sadrži i zapise za monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualne materijale te ostale internetske sadržaje.

Digitalne zbirke, arhivi i repozitoriji

SVeVID

SVeVID je digitalna knjižnica Gradske knjižnice Rijeka. Gradska knjižnica Rijeka odlučila se za utemeljenje svoje digitalne riznice digitalizacijom građe Zavičajne zbirke. U tom smislu tematski je određen vrlo široki okvir (knjige s tematikom riječke povijesti) kako bi u daljnjim projektima digitalizacije bilo jednostavno nadograđivati zbirku. Osim djela koja su javno dobro, digitalizirana su i neka djela koja imaju autorska i druga srodna prava. Sadržaj SVeVIDA prvenstveno pokriva zavičajnu zbirku Gradske knjižnice Rijeka (zavičajne autore, djela vezana uz zavičaj i slično), stručnu literaturu važnu za lokalno stanovništvo kao što je lokalna povijest i običaji, život Knjižnice i stručna postignuća djelatnika (arhivske fotografije, stručna izdanja i slično) itd.

DIGITALNA ZBIRKA HAZU

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti I umjetnosti (DiZbi.HAZU) omogućuje pristup Akademijinim digitalnim zbirkama te katalogu svih Akademijinih knjižnica. Digitalni repozitorij pokrenut je 2009.g., a portal hibridne knjižnice 2019.g.

Portal DiZbi.HAZU sadrži digitaliziranu građu 14 Akademijinih znanstvenih i muzejsko-galerijskih jedinica i središnje Knjižnice. DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakete, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

DIGITALNE ZBIRKE KGZ-a

Portal Digitalne zbirke Knjižnica grada Zagreba na svojim internetskim stranicama pruža pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe pohranjene u repozitoriju Knjižnica grada Zagreba. Sadrži građu digitaliziranu u projektu Digitalizirana zagrebačka baština. Također, omogućuje pristup i drugim elektroničkim izdanjima Knjižnica građa Zagreba.

DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

Digitalni repozitorij Dabar je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

EUROPEANA

Europeana je zbirka koja se temelji na suradnji s tisućama europskih arhiva, knjižnica i muzeja s ciljem dijeljenja informacija, obrazovanja, istraživanja i uživanja u kulturnoj baštini.
Europeana pomoću sofisticiranih alata za pretraživanje i filtriranje pruža pristup milijunima knjiga, glazbi, umjetničkim djelima i sl.

DIGITALNE ZBIRKE NSK

Portal digitalna.nsk.hr predstavlja središnje mjesto okupljanja digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Uspostavljen je 2016. godine kako bi se omogućio pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe Knjižnice bez obzira na mjesto pohrane. Portala digitalna.nsk.hr omogućuje objedinjeno pretraživanje digitalizirane građe iz Posebnih zbirki NSK – knjiga, vizualne građe, zemljovida i glazbene građe. Od kraja 2019. godine samostalno su dostupni svi tematski portali: Digitalne knjige, Digitalizirana rukopisna građa, Digitalizirana vizualna građa, Digitalna glazbena građa i Digitalizirana kartografska građa.

On-line usluge

U knjižnici do diplome

U KNJIŽNICI DO DIPLOME“ online je usluga Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar koja obuhvaća pretraživanje, organizaciju i ponudu stručne i znanstvene literature i informacija potrebnih za izradu referata, maturalnih, seminarskih, završnih i diplomskih radova te magisterija, doktorata i ostalih znanstvenih i stručnih radova.

Ciljevi ove usluge su: unapređenje informacijsko-referalne službe Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, podupiranje obrazovanja, posebno visokog obrazovanja, te znanstvenog i istraživačkog rada i stvaranje trajne baze za samostalno pronalaženje relevantnih informacija.

Ovom knjižničnom uslugom stručni djelatnici Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, na temelju pretraživanja zbirki vlastite knjižnice i ostalih knjižnica, online baza podataka te drugih informacija dostupnih putem interneta, korisnicima Knjižnice: učenicima, studentima, profesorima, znanstvenim i stručnim djelatnicima, kao i drugim građanima grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i svima onima koji imaju pristup internetu, pomažu pri izradi referata, seminara, završnih i diplomskih radova, magisterija, doktorata, istraživačkih radova i slično te olakšavaju pronalaženje i selekciju informacijskih izvora.

PITAJTE KNJIŽNIČARE

Na mrežnim stranicama narodnih knjižnica u sklopu pilot-projekta “Pitajte knjižničare” osiguravaju se dvije vrste usluga:

  • Informacijske usluge s “dodanom vrijednošću”, koje podrazumijevaju stvaranje baze podataka anotiranih i klasificiranih odabranih kvalitetnih izvora informacija. Knjižničari, informacijski specijalisti, na ovaj način pomažu svim korisnicima u bržem dolaženju do vrijednih i provjerenih izvora informacija na internetu.
  • Komunikacijske usluge “Pitajte knjižničare”, koje su posredništvo između korisnika i izvora informacija. Korisnici koji ne pronađu odgovore na svoje upite u odabranim izvorima, imaju pristup preko web obrasca do knjižničara koji u roku od 48 sati, u skladu s Pravilima o pružanju usluga, odgovaraju korisniku na upit, odnosno pružaju pomoć u pronalaženju relevantnih odgovora. Usluga je dakle zamišljena i kao referentna ali i kao edukacijska. Sastavni je dio ove usluge i organizirana baza/arhiva odgovora na upite korisnika.

On-line referentne zbirke

HRVATSKI JEZIČNI PORTAL

Hrvatski jezični portal, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskoga jezika, koji je besplatno dostupan od lipnja 2006. godine. Hrvatski jezični portal jedinstveno je takvo znanstveno referentno djelo u Hrvatskoj – rječnik koji iziskuje kontinuiran, detaljan i mukotrpan rad niza stručnjaka iz područja lingvistike i drugih znanstvenika iz društveno-humanističkih i prirodnih znanosti, kako bi bio ažuriran u skladu s recentnim spoznajama i stalnim obogaćivanjem rječničke baze. Visok stupanj organizacije podataka, te njihova pouzdanost, kompletnost i pretraživost čine ovu bazu vrijednim doprinosom hrvatskoj leksikografiji, te korisnim alatom za mnoga buduća istraživanja.

ON-LINE IZDANJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Leksikografski zavod ‘Miroslav Krleža’ razvio je dostupnu digitalnu zbirku leksikografskih sadržaja, koja trenutačno obuhvaća više od 250.000 enciklopedijskih i leksikonskih članaka. Središnje mjesto zauzimaju on-line izdanje Hrvatske enciklopedije te Proleksis enciklopedija temeljena na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga.

Ovdje možete pronaći i  Portal znanja LZMK-a koji trenutačno obuhvaća sadržaj devet digitaliziranih izdanja: Filmsku enciklopediju, Filmski leksikon, Krležijanu, Istarsku enciklopediju, Medicinski leksikon, Pomorski leksikon, Nogometni leksikon, Hrvatski obiteljski leksikon te Hrvatski biografski leksikon. Osim navedenog na stranicama LZMK-a možete pronaći i digitalizirani katalog, Leksikon Marina Držića, Židovski biografski leksikon te Hrvatska-zemlja i ljudi – višejezična internetska stranica koja na pregledan način donosi najvažnije informacije o hrvatskom zemljopisu, povijesti, političkom ustroju, stanovništvu, kulturi i društvu.

Zbirke besplatnih e-knjiga na hrvatskom jeziku

E-LEKTIRE

BEK : besplatne elektroničke knjige

ZBIRKA KNJIŽEVNIH DJELA NA HRVATSKOM JEZIKU

Mrežni resursi instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je nacionalna znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskoga jezika i općega jezikoslovlja koja na svojim stranicama nudi mrežni pristup jezičnim resursima za hrvatski jezik.

Digitalne knjižnice svijeta

Open Culture

popularan je blog  koji nudi besplatan pristup obrazovnim i kulturnim sadržajima s preko 500 besplatnih e-knjiga.

Google Books

usluga je tvrtke Google Inc. koja omogućuje besplatan pristup cjelovitim tekstovima, knjigama i člancima, koji su skenirani i uvršteni u digitalnu bazu podataka

NASA

arhiva e-knjiga NASA-e iz područja znanosti, povijesti i aeronautike

Project Gutenberg

digitalna je knjižnica s preko 60 000 besplatnih e-knjiga. Odaberite između besplatnih eBook i Kindle e-knjiga, preuzmite ih ili pročitajte na mreži. Ovdje ćete pronaći veliku svjetsku literaturu s naglaskom na starija djela za koja su istekla američka autorska prava.

World Digital Library

međunarodna je digitalna knjižnica kojom upravljaju UNESCO i Kongresna knjižnica SAD-a. Pruža besplatan pristup rukopisima, rijetkim knjigama, mapama, fotografijama i drugim važnim kulturnim dokumentima iz cijelog svijeta.

Trove

…je mrežna usluga koju je stvorila Nacionalna knjižnica Australije koja nudi besplatan javni pristup širokom rasponu informacija, uključujući povijesne i suvremene materijale.

Smithsonian Libraries

…je digitalni muzejsko-bibliotečni sustav koji služi djelatnicima Instituta Smithsonian, znanstvenoj zajednici i široj javnosti. Zbirke SIL-a pokrivaju područje znanosti, umjetnosti, povijesti, kulture i muzeologije. Zbirka broji preko 1,5 milijuna svezaka, a uključuje 40000 rijetkih knjiga i 2000 rukopisa.

Open Library

…je internetski projekt čiji cilj je da svaka objavljena knjiga dobije svoju mrežnu stranicu.  Pored pružanja bibliografskog podatka o knjizi, omogućava u mnogo slučajeva čitanje digitalizirane verzije čitave knjige na internetu

International Digital Children Library

Međunarodna dječja digitalna knjižnica (ICDL) istraživački je projekt koji uglavnom financiraju Nacionalna zaklada za znanost (NSF), Institut za muzejske i bibliotečke usluge (IMLS) i Microsoft Research kako bi stvorili digitalnu knjižnicu izvanrednih dječjih knjiga iz svih krajeva svijeta.

Internet Archive

Neprofitna digitalna knjižnica koja nudi besplatni univerzalni pristup knjigama, filmovima i glazbi, kao i 431 milijardi arhiviranih mrežnih stranica.

Hathi Trust Digital Library

bibliografska baza podataka američkih sveučilišta i znanstvenih knjižnica Amerike i Europe te digitalizirane knjige Google Books i Internet Archive.

GlobeTheoLib

digitalna knjižnica na temu teologije i ekumenizma

Gallica

Digitalna knjižnica Nacionalne knjižnice Francuske (Bibliothèque nationale de France) i njezinih partnera.

Preskoči na sadržaj