Poziv za literarni natječaj „Zagrli Zemlju pričom“

Objavljeno:
Poziv za literarni natječaj „Zagrli Zemlju pričom“

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ u Bjelovaru je raspisala natječaj za neobjavljenu kratku priču kojom će se promicati književnost kao sredstvo za istraživanje i promicanje društvenih i ekoloških vrijednosti.

Natječaj “Zagrli Zemlju pričom” ima za cilj potaknuti kreativno izražavanje i razmišljanje o održivom razvoju te promicati važnost očuvanja okoliša i društvene odgovornosti putem književnosti.

Na natječaj se mogu javiti punoljetni autori iz Republike Hrvatske i inozemstva koji pišu hrvatskim jezikom.

Natječaj je otvoren od 5. srpnja do 15. rujna 2024. godine. Rukopise koji zadovoljavaju uvjete natječaja ocijenit će Povjerenstvo.

Tema kratke priče: pogled u budućnost s naglaskom na održivost i ekološku odgovornost. 

Jedan autor može sudjelovati s jednom pričom na hrvatskom standardnom jeziku ili dijalektu.

Kratka priča treba biti napisana na računalu u formatu .doc ili .docx (font: Times New Roman; veličina slova: 12; prored: 1,5) dužine od 3 do 15 kartica teksta (jedna kartica sadrži 1500 znakova s prazninama).

Natječaj je anoniman, a radovi se označuju šifrom (riječ i tri broja).

Uz rad u zasebnom dokumentu / koverti treba poslati rješenje šifre koje se sastoji od podataka o autoru (ime i prezime, dob, adresa, broj telefona, e-mail).

Rukopisi poslani na natječaj se ne vraćaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u Mjesecu hrvatske knjige 2024.

Napomena 1: Sudionici natječaja suglasni su da njihove osobne podatke Narodna knjižnica „Petar Preradović“ može koristiti isključivo u svrhu Natječaja.

Napomena 2: Knjižnica ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno autorska prava nad poslanim pričama. Ako neki od sudionika Natječaja pošalje priču na koju nema autorsko pravo ili na drugi način zloupotrijebi tuđa prava, Knjižnica neće snositi nikakvu odgovornost. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima. Knjižnica stječe pravo korištenja priča prijavljenih na Natječaj bez plaćanja naknade autorima. Knjižnica se obvezuje da će prilikom korištenja priča ili ulomaka iz priča navesti ime i prezime autora te naslov priče. Knjižnica ima pravo na objavljivanje priča prispjelih na Natječaj na svojim mrežnim stranicama.

Napomena 3: Uvid u osobne podatke autora do zaključenja natječaja imat će samo organizator natječaja, dok će članovi povjerenstva priče dobiti pod šifrom.

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj