Knjižnica kao središte neformalnog i informalnog učenja za odrasle

Program: Erasmus+, Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Projektni broj: 2020-1-HR01-KA104-077155

Naziv projekta: Knjižnica kao središte neformalnog i informalnog učenja za odrasle (eng. Library as the Center for Non-formal Learning Activities of Adult) 

Nositelj projekta: Narodna knjižnica „Petar Preradović“ 

Partnerska organizacija: Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library 

Razdoblje provedbe projekta: 31. prosinca 2020. – 31.prosinca 2022.

EU Grant: 7.260,00 EUR

Kontakt osobe za više informacija:

ravnateljica: Vjeruška Štivić 

voditeljice projekta: Lucija Miškić Barunić i Ana Peranić 

Opis projekta

Narodna knjižnica “Petar Preradović” nastoji ići u korak s europskim javnim knjižnicama koje obiluju inovativnim programima i koji u duhu europskih vrijednosti podupiru socijalnu koheziju, socijalno uključivanje, partnerstvo i dijalog te ljudska i socijalna prava. Promjene u društvu zahtijevaju i promjene u radu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ u smjeru misije i vizije Knjižnice, a u skladu sa širim društvenim interesima.

Vizija kojom smo vođeni u razvoju bjelovarske knjižnice je postati prepoznatljivo mjesto susreta, izvorište znanja, središte kulture i pismenosti te privlačan prostor jednako dostupan svima. Knjižnica je kroz svoj Strateški plan detektirala glavne potrebe relevantne za područje europske mobilnosti i suradnje, te je na temelju ustanovljenih potreba postavila ciljeve koje želi postići ovim projektom.

U sklopu projekt planirane su dvije mobilnosti. Prva mobilnost je praćenje rada u partnerskoj organizaciji Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library s naglaskom na na njihov rad u području neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih; razgovori s ravnateljicom i voditeljima ogranaka, programa i projekata te upoznavanje s njihova dva ERASMUS+ KA2 projekta. Druga aktivnost je strukturirani tečaj o metodama poučavanja koji će pridonijeti poboljšanju znanja i vještina djelatnika u poučavanju odraslih. 

 

Ciljevi

  • osnažiti ulogu Knjižnice u području neformalnog i informalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja odraslih
  • poboljšati kvalitetu postojećih i stvoriti nove moderne programe za obrazovanje odraslih usmjerene na digitalnu i čitalačku pismenost
  • razmijeniti znanja i iskustava s drugim europskim knjižnicama i organizacijama
  • potaknuti aktivno sudjelovanje u društvu osoba u nepovoljnom položaju
  • osnažiti kompetencije knjižničara

Očekivani Rezultati

  • kvalitetniji programi neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih 
  • povećanje broja novih usluga i programa koji odgovaraju potrebama odraslih osoba, a posebno onih u nepovoljnom položaju
  • razvoj i poboljšanje kvaliteta, vještina i kompetencija knjižničnog osoblja koje radi s odraslima
  • snažniji međunarodni partnerski odnosi
  • razmijenjena znanja s partnerskom knjižnicom

NOVOSTI

Posjet knjižnici u Vilniusu

Naše knjižničarke Lucija Miškić Barunić i Ana Peranić trenutno se nalaze u posjeti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka u glavnom gradu Litve, Vilniusu. Posjeta

Opširnije »
Preskoči na sadržaj