Baštinske ustanove grada Bjelovara na portalu eMajstor

Objavljeno:
Baštinske ustanove grada Bjelovara na portalu eMajstor

Internetski portal eMajstor objavio je članak o Bjelovaru pod nazivom Baštinske ustanove grada Bjelovara u kojem su predstavljene ustanove našega grada: Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Državni arhiv u Bjelovaru i Gradski muzej Bjelovar.

Njihova uloga je značajna za Bjelovar jer među svojim zidovima čuvaju građu koja svjedoči o nastanku i razvoju grada i na taj način stvaraju i njeguju kolektivno pamćenje za buduće generacije. Zajednički su pokrenule projekt pod nazivom Kulturni četverokut: baštinske ustanove grada Bjelovara kojemu je jedan od ciljeva ukazivanje na vrijednost građe o kojoj skrbe, a iz koje se čita i potvrđuje bogata povijest Bjelovara.

Pročitajte članak, možda doznate neku novu činjenicu o kulturnim ustanovama našega grada.

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj