Dječji tjedan 2023. – Ljubav djeci prije svega

Objavljeno:
Dječji tjedan 2023. – Ljubav djeci prije svega
Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća sve više djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:
  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.
Moto Dječjeg tjedna je lijepa i prepoznatljiva izreka, koja izražava odnos odraslih prema djeci: „Ljubav djeci prije svega!“ te se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece: „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!“  Dječji odjel naše knjižnice aktivno je uključen u aktivnosti organizacije Dječjeg tjedna. 
Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj