U knjižnici do diplome

U KNJIŽNICI DO DIPLOME“ online je usluga Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar koja obuhvaća pretraživanje, organizaciju i ponudu stručne i znanstvene literature i informacija potrebnih za izradu referata, maturalnih, seminarskih, završnih i diplomskih radova te magisterija, doktorata i...

PITAJTE KNJIŽNIČARE

Na mrežnim stranicama narodnih knjižnica u sklopu pilot-projekta "Pitajte knjižničare" osiguravaju se dvije vrste usluga: Informacijske usluge s "dodanom vrijednošću", koje podrazumijevaju stvaranje baze podataka anotiranih i klasificiranih odabranih kvalitetnih izvora informacija. Knjižničari, informacijski specijalisti, na ovaj način...

Preskoči na sadržaj