PITAJTE KNJIŽNIČARE

Na mrežnim stranicama narodnih knjižnica u sklopu pilot-projekta “Pitajte knjižničare” osiguravaju se dvije vrste usluga:

  • Informacijske usluge s “dodanom vrijednošću”, koje podrazumijevaju stvaranje baze podataka anotiranih i klasificiranih odabranih kvalitetnih izvora informacija. Knjižničari, informacijski specijalisti, na ovaj način pomažu svim korisnicima u bržem dolaženju do vrijednih i provjerenih izvora informacija na internetu.
  • Komunikacijske usluge “Pitajte knjižničare”, koje su posredništvo između korisnika i izvora informacija. Korisnici koji ne pronađu odgovore na svoje upite u odabranim izvorima, imaju pristup preko web obrasca do knjižničara koji u roku od 48 sati, u skladu s Pravilima o pružanju usluga, odgovaraju korisniku na upit, odnosno pružaju pomoć u pronalaženju relevantnih odgovora. Usluga je dakle zamišljena i kao referentna ali i kao edukacijska. Sastavni je dio ove usluge i organizirana baza/arhiva odgovora na upite korisnika.
Preskoči na sadržaj