Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu “Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra

Objavljeno:
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu “Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra (Energetska obnova Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar na adresi Trg Eugena Kvaternika 11, Bjelovar)
 
Objava o prethodnom savjetovanju dostupna je na elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2024/S PCINF-0003810 – Informacije o prethodnom savjetovanju, link:  Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra (Energetska obnova Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar na adresi Trg Eugena Kvaternika 11, Bjelovar;  https://eojn.hr/prior-consultation-ca/13729
 

Informacije o prethodnom savjetovanju 15/2024 – Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra (Energetska obnova Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar na adresi Trg Eugena Kvaternika 11, Bjelovar)

Podaci o naručitelju
Naziv: NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ
Nacionalni reg. broj: 47706780642
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar, Hrvatska

Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Ulaganje u građevinske objekte – Energetska obnova zgrade sa statusom kulturnog dobra (Energetska obnova Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar na adresi Trg Eugena Kvaternika 11, Bjelovar)

Evidencijski broj nabave: 15/2024

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 882.401,99 EUR

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i  članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom  savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Podaci o pristupu prethodnom savjetovanju
Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i  dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje

Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodno savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.
Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute

Prethodno savjetovanje traje do: 01.07.2024

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj