Predavanje iz ciklusa o mentalnom zdravlju: Perfekcionizam – na putu do savršenstva

Predavanje iz ciklusa o mentalnom zdravlju: Perfekcionizam – na putu do savršenstva

Maja Šeparović Lisak Ciklus predavanja o mentalnom zdravlju knjižnicaGOŠĆA: dr. med. Maja Šeparović Lisak, specijalist psihijatar
Maja Šeparović Lisak, doktor medicine, specijalist psihijatar s užom specijalnosti iz biologijske psihijatrije i psihoterapijskom edukacijom iz Transakcijske Analize. Radi na Zavodu za personologiju, poremećaje ličnosti i hranjenja, Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu, KBC Zagreb. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u stručnim knjigama te je iskusni predavač. Niz godina bavi se istraživanjem ličnosti, s posebnim naglaskom na komunikacijskim aspektima te perfekcionizmu.

O PREDAVANJU:
Perfekcionizam – teret ili blagodat? U okviru predavanja govorit ćemo o značajkama, uzrocima i posljedicama perfekcionizma i perfekcionističkih obrazaca. Perfekcionizam je kao obilježje u stalnom porastu kroz zadnjih 30-40 godina i kao takav sve značajniji društveni i osobni izazov aktualnog vremena.

1. prosinca, 2023.
19:00
STUDIJSKI ODJEL - Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11, 43000, Bjelovar
1. prosinca, 2023.
19:00
STUDIJSKI ODJEL - Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11, 43000, Bjelovar
Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj