Project Gutenberg

digitalna je knjižnica s preko 60 000 besplatnih e-knjiga. Odaberite između besplatnih eBook i Kindle e-knjiga, preuzmite ih ili pročitajte na mreži. Ovdje ćete pronaći veliku svjetsku literaturu s naglaskom na starija djela za koja su istekla američka autorska prava.

Preskoči na sadržaj